De kroon in de levensboom

Zo oud als de mensheid is, is het de mensen eigen om de wereld te ordenen, het leven te begrijpen. Met verhalen en beelden maken wij een soort blauwdruk. Het besef dat er een stoffelijke en een niet-stoffelijke wereld bestaat leeft in bijna alle wereld filosofieën. Opvallend is dat er veel overeenkomsten bestaan als je naar de kern teruggaat, geen polarisatie.

 

De boom is het symbool waarbij de mens zich thuis voelt. Ze is geworteld in het aardse en reikt naar het grote geheim. De kroon/kruin ligt het dichtst bij dit ontastbare. 


Met dit beeld probeer ik een 2-D afbeelding, 3-D te maken om zo te reiken naar 4-D

Kether, Asgard, de kroon van de Brigittenessen, de kruinschering van de priester, een omvatting, een kruising van wegen, een opening naar verte…naar binnen.

En als boodschapper wordt vaak wind, adem, engel, vogel verbeeld.