vrij werk

Vaak zijn de dingen die ik meemaak in mijn leven een start van gedachten associaties .

Tijdens het verbeelden groeit het idee verder.

Regelmatig heeft een gevonden voorwerp een combinatie met klei als logisch vervolg.

 

Klei, de aarde waarop wij leven, de basis van mijn bestaan.

 

 

In bijna alle wereldfilosofieën vind je een blauwdruk waarmee men de tastbare en ontastbare wereld wil ordenen. Schematisch gezien ontdek je vooral overeenkomsten. Ik gebruik in dit beeld de levensboom vanuit de Kelten en het Jodendom. De kroon in de boom reikt naar het Grote Geheim. De vogel is de boodschapper tussen de werelden.Een boot als een notendop, stuurloos ronddobberenSerie van zes poorten, er komen in totaal zeven poorten

Poort van de Dood.

De zeis doorsnijd het levenskoord.

Poort van Water

Vervolgens beland je in de water sferen van het onder bewust zijn. 

Poort van Stenen Wijsheid

Dan komen de herinneringen van de stenen van de aarde naar boven.

Poort van Boeken Wijsheid 

De verschillende religies brengen ieder hun eigen wijsheid mee.

Poort van Tranen

Alle emoties zoeken een plek

Poort van Pijn

Wat zeer doet, kwaad, vernietiging, ongelukDeze steen is als een Menhir in Bretagne. Een gedenksteen? Een aanduiding van graven? Een verbinding met een ontastbare werkelijkheid? De eerste en de laatste letter van het Hebreeuws alfabet staan erop afgebeeld. TA wat cel betekent. Een stamcel, zo veel omvattend  en toch zo nietig. Een boot staat in oude culturen als een vaartuig dat je naar de andere wereld brengt. Het sterven van het leven op aarde brengt je met een boot naar het leven in een andere werkelijkheid.De grote vogel zweefde tijdens een scheppingsverhaal over de wateren. Ze legde haar wereld ei.

De arend leert haar jongen vliegen door ze uit het nest te gooien. Ze vliegt met het fladderende jong mee en vangt het op haar rug op als het te moeilijk wordt.

Op deze wereld voel ik een aanwezigheid die mij draagt.AANGERAAKT

Na experimenten op de academie met grote hout gestookte ovenvormen, start ik in 1992 met proeven voor het maken van een half ondergrondse meditatieruimte. In 1995 wordt de ruimte afgewerkt met paté verre elementen voor een zachte lichtinval en een wilgentenen mand waardoor je in deze ruimte behaaglijk kunt verblijven. Ik kreeg de gelegenheid het te bouwen in Langenboom bij religieuze woongemeenschap Het Hoge Steen.